Değerli Anneler ve Babalar Pootitom'a Hoş Geldiniz
a
  >  Gizlilik Sözleşmesi
1. TARAFLAR
1.1. POOTİTOM BEBE GEREÇLERİ  ( Bundan böyle kısaca “POOTİTOM” olarak anılacaktır. )
Güzelyurt Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Gökdemir Plaza No: 21, 34524 Esenyurt/İstanbul
1.2. Üyeliği onaylanmış ve/veya web sitesini aktif kullanan, son kullanıcılara (Bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır)
KULLANICI’nın www.pootitom.com sitesindevermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
.      Site, “güvenli alışveriş” ve “kişisel bilgilerin gizliliği” ilkesi ile geliştirilen bir altyapıya sahip olup Site’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler sistem ve internet altyapısında pootitom ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları pootitom bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca online olarak, ilgili Banka ve/veya benzeri Kart Kuruluşları ile KULLANICI arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler pootitom tarafından görülmez ve kaydedilmez.
.      KULLANICI’nın kredi kartı, banka kartı, üyelik, mal/ürün satın alma ve/veya bilgi güncelleme amaçlı olarak Site’ye girişini yaptığı bilgiler/veriler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
.      Site’de diğer internet-web sitelerine bağlantı verildiği hallerde, bu sitelerin kullanımı ve bu siteler üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için ilgili sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.
.      İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu Tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme Tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
.      İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Site’ye üye olan ve/veya Site’yi, kullanan ve/veya Site üzerinden herhangi bir işlem yapan her KULLANICI, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hüküm ve koşullarına tabi olup işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.
1. KONU
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm mülkiyet hakları ve yasal hakları münhasıran POOTİTOM BEBE GEREÇLERİ   (SATICI) ait olan www.pootitom.com Site’sine giriş yapma, Site’yi kullanma, Site’den yararlanma, Site üzerinden işlem yapma ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site ile ilgili her tür işlem ve Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
KULLANICI, Site ve Site’ye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan tüm Sözleşmeleri, uyarı, açıklama, yazı ve beyanları ve bunların kendisine getirdiği yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır.
2. SİTE KULLANIM KOŞULLARI
KULLANICI, aşağıda belirtilen koşullar dahilinde ve yürürlükte bulunan Mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Burada öngörülen yükümlülüklerin ihlali halinde oluşabilecek her türlü zarar, uğranılabilecek repütasyon kaybı gibi nedenlerle SATICI’nın KULLANICI’ya karşı varsa üyelik iptali de dahil olmak üzere kullanımı kısıtlamaya yönelik yaptırımlar uygulamak ile diğer tüm yasal başvuru hakları saklıdır.
•     SATICI, Site’ye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da hukuka ahlaka aykırılık vb sebeplerden dolayı doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
•     Mücbir sebep, genel kesinti (internet bağlantısı), SATICI ile ilgisi olmayan altyapı sorunları ve benzeri nedenlerle oluşabilecek kesintiler nedeniyle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
•     SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
•     Her türlü sistem, mesaj yedeklemesi KULLANICI sorumluluğunda olup SATICI bu kapsamda hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
•     Site’de yer alan mal/ürün ve/veya hizmetler SATICI tarafından üretici firmalarından satın alınarak KULLANICI’ya sunulmaktadır.
•     SATICI, Site’nin alan adı, dizaynı, Site’de yer alan tüm yazılım, tasarım, içerik (bilgi, resim, logo, marka, ikon vb), yazılı, görsel, elektronik veya makinede okunabilir şekilde sunulan tüm verileri, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bunların tamamı yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, taklit edilemez, üretilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. SATICI’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
•     KULLANICI, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek hibir çalışma/uygulama gerçekleştiremez.
•     KULLANICI vermiş olduğu tüm bilgilerin, kart bilgilerinin doğruluğundan, güncelliğinden, kartların geçerli ve tahsil kabiliyetini haiz olmasından sorumludur.
3. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 
İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Şimdi Sipariş Ver